Köpa badtunna | Svar på vad du skall tänka på vid val av badtunna hittas här

Vilken badtunna ska man köpa? - Vanliga frågor om badtunnor och svar på dessa

Det finns ett stort utbud av badtunnor och utomhusspa på marknaden i dag. Allt från enkla och förmånliga badtunnor i trä till lyxiga spabad med massagefunktion, med priser som varierar från 1000 euro till över 20000 euro. Innan man gör sitt val finns vissa saker att beakta för att kunna använda investeringen maximalt.
Vi på SpaDealers har listat raka svar på de vanligaste frågorna som förekommer vid val av badtunna eller utomhusspa. Det allra viktigaste är att du funderar över just ditt/era behov innan köpet.
 1. Skaffa badtunna utgående från egna behov
 2. Uppvärmning meed ved, gas eller ved?
 3. Vilken storlek på badtunna?
 4. Materialval? En badtunna i trä eller plast?
 5. Planerar du att använda din badtunna ofta och under vintertid?
 6. Hur fungerar er vedkamin?
 7. Har det betydelse viken typ av ved som används? - ANVÄND TORR VED!
 8. Hur länge tar det att värma upp en badtunna?
 9. Hur stor blir vedåtgången och vad kostar det att värma en badtunna?
 10. Kan man elda och använda vedkamin under vintern och kall väderlek? – VINTERBRUK!
 11. Kan sjövatten användas i badtunnan?
 12. Hur snabbt avkyls vattnet i badtunnan efter bad?
 13. Kan man bada flera gånger i samma vatten? Behöver man reningsverk till en badtunna?
 14. Hur rengörs badtunnan?
 15. Hur placeras och underhålls en badtunna?
 16. Vilka tillbehör finns till era badtunnor?
 17. Hur levererar ni era badtunnor?
 18. Vad är det för mått på era badtunnor i plastmaterial?
 19. Finns det garanti på era produkter?
 20. Varför välja en produkt från SpaDealers?

Skaffa badtunna utgående från egna behov

Fundera över hur många personer som skall använda badtunnan och hur ofta. Används den mera sällan, högst 1-2 gånger per vecka, så är en modell med vedkamin ett bra och ekonomiskt alternativ. Ett bekvämt alternativ är då också gasolkamin.

Uppvärmning med ved, gas eller el?

Som uppvärmningsmetod erbjuder SpaDealers ved, gasol och el. Ved och el kan kombineras liksom gasol och el.
 • Gasol är bekvämt och snabbt. El är också bekvämt men rekommenderas främst som underhållsvärme och uppvärmningsmetod för isolerade modeller med filtrering. Båda kan rekommenderas i tätbebyggelse.
 • En vedeldad badtunna är ett miljövänligt val. Restriktioner mot vedeldning kan dock förekomma på vissa platser och i en del bostadsområden.

Exempel på badtunnor med ved- gasol och eluppvärmning

Vedeldning

FINNTub, Badtunna i plast med extern vedkamin(25 KW)Gasoluppvärmning

Vår gasoleldade badtunna, City-Baljan är lämplig att placeras i tätbebyggt område.

Elvärme & filtrering

TopSpa XS: Isolerat utomhusspa i plast med eluppvärmning, bubbelsystem och filtrering.


Vilken storlek på badtunna?

I de flesta fall är en storlek omkring 150-170 centimeter tillräcklig för en vanlig familj. Med utvändig kamin rymmer badtunnan 4-6 personer. Om badet är större, och därmed också vattenmängden, är tidsåtgången längre för uppvärmning, vilket är bra att ta i beaktande innan köpbeslut tas.


Planerar du att använda din badtunna ofta och under vintertid?

 • Vill du använda din badtunna vintertid? Överväg då en isolerad badtunna med filtrering och eluppvärmning. Dyrare men något du förmodligen inte ångrar om du värdesätter bekvämlighet och ett bad som alltid står klart för användning. Våra modeller kan också fås med kombinerad uppvärmning el/kamin.

 • Materialval? En badtunna i trä eller plast?

  Det finns olika typer av material att välja och SpaDealers har som enda tillverkare trä och flera plastmaterial att välja på. Vad man skall välja beror mycket på vad man själv ”fastnar för” och hur badtunnan skall användas.

  Är det bara sporadisk användning och vatten töms efter varje bad så går det lika bra med en trätunna som en i plast. Kom också ihåg att det är inte materialet i sig själv som orsakar orenheter i vattnet utan hur det sköts.

  En trätunna är det miljövänligaste valet och också det som en traditionell badtunna förknippats med. Som trämaterial använder SpaDealers värmebehadlad furu. Den stora fördelen med detta material är att det inte rör sig, spricker och orsakar läckage i motsats till vanlig gran och lärk som exempel. Läs mera här om vår jämförelse mellan en badtunna i gran och i värmebehandlad furu.

  Som plastmaterial använder SpaDealers polyeten och akryl

  • Polyeten är en slitstark plast som används till allt från plastpåsar till stora plastkontainers. Passar också bra som material i badtunnor. Den finns som enfärgad eller ”marmorerad”.
  • Akryl är det material som också de flesta tillverkare av spabad använder. Själva akrylytan förstärks från baksidan med glasfiber. Den kan fås i flera olika färger, allt från enfärgad till flerfärgat. Akryl är stryktålig och ytan är lätt att hålla ren. Samtidigt som den är mest ”lyxig” så är den också dyrast.
  Generellt kan sägas om alla plaster att det är materialets tjocklek och själva designen som bestämmer stabiliteten. Tunnare material ger inbesparingar på tillverkningskostnader men är negativt för produktens hållbarhet.

  Hur fungerar er vedkamin?

  Våra vedkaminer eldas med ved och ansluts till en badtunna på utsidan. Den är dubbelmantlad så temperaturen utanpå kaminen blir aldrig högre än vad vattnets temperatur är inne i kaminen. Runt skorstenen och luckan för vedinmatning blir det däremot hett. Till kaminen finns skorstensrör och topp för borttagning av gnistor. Behov kan variera beroende på eldningsplats.Vattnet är självcirkulerande genom ”thermosiphon principen” (hett vatten stiger uppåt och skapar ett undertryck som suger vatten underifrån). Det eliminerar behovet av en cirkulationspump eller elektricitet och gör det möjligt att värma upp vattnet i en badtunna med kamin placerad på utsidan. En stor fördel jämfört med invändig kamin är att det ger mera plats i badet som i sin tur gör att en mindre badtunna kan väljas. Andra fördelar mot invändig kamin är att den är lättare att elda i och göra ren. Det lämnar inte heller aska och skräp efter ved i vattnet som är vanligt med invändig kamin.

  Har det betydelse viken typ av ved som används? - ANVÄND TORR VED!

  Våra vedkaminer är optimerade för att ge ett bra energiutbyte då torr ved (fukthalt under 15%) används som bränsle. Det skall också ge liten vedåtgång. Ved som innehåller mycket fukt orsakar dåligt drag och förbränning. Redan en enda uppvärmning med dylik ved kan ge en beläggning på innerytan som förlänger uppvärmningstiden. Om inte ytan rengörs kommer beläggningen att öka och därmed ytterligare försämra effekten och lätt förlänga uppvärmningstiden med dubbelt och ännu längre. Bilderna visar hur det kan börja se ut:

  Som exempel på olika vedtyper kan följande nämnas

  • Torr och finkluven björkved fungerar alltid och är den bästa enligt tester vi gjort.
  • Tall och gran går också bra men har sämre värmevärde samtidigt som det ger upphov till mer rökutveckling och gnistor upp genom kaminröret.
  • Alved ger lätt upphov till beläggnigar på kaminens inneryta och speciellt om den inte är riktigt torr så använd den endast i undantagsfall.
  • Observera att all ved som inte är torr ger upphov till oren förbränning som tjock rök och som nämnts beläggningar som förlänger uppvärmningstiden.

  Hur länge tar det att värma upp en badtunna?

  • Hur lång tid det tar att värma upp vattnet i en badtunna beror på start- och stoptemperatur, vattenmängd, värmekällans verkliga effekt och hur/med vad man eldar.
  • Som allmän regel kan gälla att uppvärmning av 1000 liter vatten från 5-37 °C behöver cirka 40 kWh energi (utan värmeförluster). För en värmekälla som ger 20 kW verklig effekt behövs två timmars tid. Följaktligen behövs då dubbla tiden för 2000 liter och cirka 2½ timme (1,2 x 2) för 1200 liter.
  • Ett exempel: med gasol (nominell effekt 24 kW) som värmekälla värmer det cirka 15 grader per timme per tusen liter.

  Läs mera om uppvärmningstester vi har gjort


  Vad kostar det att värma en badtunna?

  • För att värma upp 1200 liter så åtgår ca. 60 liter ved. Beroende på årstid och utetemperatur så kan det variera en del men om du har en isolerad badtunna från SpaDealers så påverkar det inte uppvärmningstid och vedåtgång nämnvärt. Många som använder egen ved betraktar den som gratis medan andra har annan åsikt. Att ”prissätta” egen ved överlåter vi åt var och en men för att värma upp 1000 liter vatten räknar man med en åtgång på 20 kilogram björkved.
  • Priset för gasol kan variera en hel del men ligger kring 2 €/kg på sommaren. Gasolförbrukningen för vår gasolkamin på 24 kW är 1,6 kg gasol per timme. Då tiden att värma upp 1200 liter från 5-37 °C är 2½ timme blir åtgången cirka 4 kg och kostnaden 8
  • Uppvärmning med el kostar cirka 6 € och med underhållsvärme och filtrering för våra isolerade utomhusspa blir kostnaden cirka 50 cent per dygn.


  Kan man elda och använda vedkamin under vintern och kall väderlek? – VINTERBRUK!

  Jo, det kan man men det gäller att planera och tänka efter vad man gör. Om det finns frysrisk så skall värmaren tömmas på vatten efter användning. Självcirkulationen upphör då veden brinner ut och vattnet som finns i kaminen kan lätt frysa och orsaka att den går sönder. För att hålla vattnet kvar i tunnan (för en kortare tid) finns det en gummipropp med tillhörande fastsättning och band att hänga över kanten på tunnan. Se bilder nedanför. Om el finns tillgänglig kan också en frysvakt installeras inne i kaminens eldningsdel för att undvika frysskador då den inte används. Undre och övre anslutningsrör måste då också vara isolerade eller stängda inifrån.

  Kan sjövatten användas i badtunnan?

  • Kaminerna som är tillverkade av marinaluminium eller rostfritt / syrafast stål klarar också salthaltigt vatten så sjövatten är inget problem.
  • Materialet i själva tunnan, trä eller plast tål också sjövatten.
  • Observera att i motsats till en del andra leverantörer så rekommenderar vi alltid att någon typ av bakteriedödande medel används. Detta oavsett om det är friskt vatten eller sjövatten. I många fall där bakterier förekommer så kan det ha uppkommit från någon som badar. Du kan läsa mera om VATTENHYGIEN här

  Hur snabbt avkyls vattnet i badtunnan efter bad?

  Här är det stor skillnad på utetemperaturen och om tunnan är isolerad (och hur den är isolerad) eller helt oisolerad. Vi har gjort jämförelsetester med vår plasttunna FINNTub (oisolerad) och City-baljan Arctic som är helsioslerad. En viktig sak är förstås också att lock (helst låsbart) alltid skall användas då vatten lämnar kvar i tunnan. Detta med hänsyn till säkerhet, renlighet och hur väl temperaturen håller sig.

  Kan man bada flera gånger i samma vatten? Behöver man reningsverk till en badtunna?

  Om filtrering i kombination med kemikalier inte används rekommenderas att byta vatten ofta. Töm helst ut vattnet efter varje bad och skölj ur med rent vatten.
  • Filtrering gör vattnet rent, tar bort synligt skräp och partiklar, men skyddar inte mot bakterier.
  • Vi rekommenderar att kemikalier alltid används, även om tunnan har filtrering. Det finns många olika bakteriedödande medel att välja bland. Aktivt syre är populärt, liksom klor.
  • För att filtrering skall fungera krävs att ingående delar är rätt anpassade och konstruktionen har både botten- och ytvattenrenare.
  • Tänk också på att traditionella filtreringssystem är känsliga för kyla om det inte är en del i ett isolerat system. Obs! Detta gäller inte AquaClarus som saknar utvändiga anslutningar!
  • I vårt sortiment finns olika filtreringssystem, också för vinterbruk, som hittas under fliken ”Filtrering”.
  • Ett billigt reningsverk som dessutom är enkelt att använda och som fungera mycket bra är AquaClarus som vi starkt rekommenderar.

  Standard filtreringssystem

  AquaClarus Reningsverk för badtunna

  Sandfilter


  Hur rengörs badtunnan?

  Om reningsverk inte används så töms vattnet ut efter varje användning. Badtunnan kan sedan sköljas sedan ur med rent friskt vatten. Har vattnet stått i länge bör den också rengöras med t.ex. tallsåpa. Kom också ihåg att rengöra under bänkar och som sista åtgärd så sköljs också kaminen ur. SpaDealers badtunnor kan tömmas på vatten via dräneringsventil och/eller kaminens dräneringshål.


  Vilka tillbehör finns till era badtunnor?

  SpaDealers har ett stort sortiment tillbehör. Till de mest populära hör LED belysning som ger ett härligt ljussken speciellt under den mörka årstiden då badtunnan används som mest. I sortimentet finns också bubbelsystem, reningsverk, m.m. Du hittar vårt sortiment här

  Hur levererar ni era badtunnor?

  En badtunna i trä säljs främst som byggsats och levereras på en EUR pall. Det ger billigare frakt och möjlighet att montera upp badtunnan också på svårtillgägliga platser. Det trämaterial vi valt har gjort det möjligt att utveckla en unik konstruktion som gör monteringen enkel och till och med rolig. Du kan se video här på hur montering går till.

  Om badtunnan är tillverkad i plast så kommer den färdigt monterad på en speciell transportpall med kaminen packad inuti tunnan. Har också belysning beställts och/eller bubbelsystem så är också det monterat. Tillbehör som inte hör till monteringen ligger antingen inuti eller ovanpå tunnan.

  Vad är det för mått på era badtunnor i plastmaterial?

  Själva sätets höjd är 35 cm och totala höjden från botten och upp till toppen är 100 cm. Inre diametern upptill är 166 cm och nertill i sitthöjd 154 cm. Lutningen blir 5° som ger en bekväm sittställning. I badtunnan ryms 6 personer bra.

  Klicka på bilden för större version

  Finns det garanti på era produkter?

  Javisst finns det garanti. Vår allmänna garantitid är 2 år och våra köp- och garantivillkor hittar du här.

  Varför välja en produkt från SpaDealers?

  • För att vi har full kontroll över de produkter vi saluför. SpaDealers har över tio års erfarenhet av egen konstruktion, produktutveckling, tillverkning och testning av våra produkter. Vi utvecklar hela tiden våra koncept, anpassar oss till marknaden och har ett brett sortiment enligt kundernas önskemål.
  • Värmebehandlad furu, materialet som varken rör sig, spricker och orsakar läckage i motsats till vanlig gran och lärk som exempel.
  • Vår slogan ”Where Quality and Service Meet” beskriver våra ambitioner.

  Beställ vårt nyhetsbrev

  Genom att fylla i min e-postadress bekräftar jag att jag vill få SpaDealers nyhetsbrev. Samtidigt godkänner jag att SpaDealers behandlar min personliga information i enlighet med sin sekretesspolicy för att skicka mig marknadsföringsmaterial. Läs mera om dataskydd.