Dataskyddsbeskrining - SpaDealers

DATASKYDDSBESKRIVNING

SpaDealers hanterar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och det är för oss viktigt att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas när du använder våra produkter och tjänster.

Registeransvarig

SpaDealers Ab
Lagervägen 4
66200 Korsnäs, Finland
Tel: 010-2395600
E-post: info@spadealers.fi
FO-nummer: 0415405-8

Registrets namn

SpaDealers Ab:s kund- och orderhanteringsregister

Vad är personuppgifter, hur insamlas och använder vi dessa?

Med personuppgifter avses den information som getts och kan kopplas till en person. Uppgifterna kan vara namn med kontaktuppgifter, personsignum eller-nummer. Också IP-adresser som kan kopplas till person kan vara av sådan art.

Insamling av personuppgifter kan ske via vår webbplats, kontakt via mail eller telefon, på mässor, sociala medier, tävlingar, beställning av katalog och nyhetsbrev m.m.

Vi registrerar och sparar personuppgifter som namn, addressuppgifter, telefon och andra kontaktuppgifter som behövs för att kunna bedriva vår verksamhet, ingå avtal och kundförhållande, spara inköpshistorik och hantera information och kommunikation till kunden.

Vår information till dig kan gälla direktmarknadsföring, nyhetsbrev, information om en inköpt produkts uppdatering, t.ex. anvisning, material eller information om en brist i produkten. Registret är också en viktig källa vid reklamationer och garantiärenden för att snabba upp behandlingstider. Vi använder i regel epost för att skicka ut information om produkter och /eller erbjudanden.

Personuppgifterna inklusive inköpshistorik sparas i vårt kund- och ordersystem för hantering av funktioner kring orderhanteringens olika processer, kundsupport, direktmarknadsföring och service.

Registrets innehåll

Till vem kan vi dela med dig av din information?

För att kunna driva vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning, kan vi dela din information med:

Vi säkerställer att rimliga åtgärder vidtas för att förhindra tredje part att använda uppgifterna till annat än vad som nämns i denna dataskyddsbeskrivning.

Vi rekommenderar att vara försiktig med att avslöja personlig information när du använder sociala media och hålla dig informerad om syftet med insamling av uppgifter.

Länkar

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddsbeskrivning gäller endast vår webbplats, så när du länkar till andra webbplatser bör du läsa deras egen dataskyddsbeskrivning.

Hur länge sparas personuppgifter och hur bedömmer vi vilken information som behöver sparas?

Vi sparar din personliga information så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilket informationen getts . Lagringstiderna är baserade på hur länge vi har en kundrelation med dig och tillhandahåller dig tjänster, när vi har en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller som är lämpligt med tanke på vår rättsliga ställning (stadgar om begränsningar, rättstvister eller reglerande utredningar).

Du har rätten att bli bortglömd förutsatt att detta inte påverkar vad som krävs för att fullfölja ingånget avtal.

På din begäran har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få veta hur dessa kommer att användas efter att de har blivit insamlade.

Du kan begära att få din information granskad, korrigerad, uppdaterad, begränsad eller ta bort personlig information som du tidigare har lämnat till oss genom samtycke. Personuppgifter kan ändå inte raderas om det påverkar möjligheten att fullfölja avtalets syfte.

Hur hämtas samtycke från kunden?

Samtycke ges genom att t.ex. begära offert eller göra en order via vårt system eller på annat sätt som kontakt via mail, telefon, mässor, tävlingar och liknande.

Du kan när som helst ändra ditt samtycke och avregistrera din epostadress genom att klicka på länk för avregistrering eller skicka meddelande till info@spadealers.fi och be att få bli borttagen och inte få epostutskick för direkt marknadsföring.

Vi förbehåller oss ändå rätten att skicka information om det gäller viktig produktinformation, t.ex. förbättringar eller allvarligt fel som kan påverka produktens användning eller användarens säkerhet.

Vem har rätt att behandla personuppgifter

Den som arbetar med försäljning, fakturering, kundsupport och hantering av datasystem har tillgång till personuppgifter via inloggning till programmen som hanterar personuppgifterna.

Hur skyddas kundens personuppgfiter

Cookies

På SpaDealers nätsidor används kakor (cookies). För att nätsidorna ska fungera optimalt måste din webbläsare vara inställd så att den tillåter cookies. Med dessa samlas teknisk information och information om hur sidorna används. Utgående från denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov.

Ändringar i vår dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsberskrivning kan ändras utgående från verksamhetens utveckling och om lagar ändras. Vi rekommenderar att du regelbundet håller dig uppdaterad med innehållet.

Beställ vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i min e-postadress bekräftar jag att jag vill få SpaDealers nyhetsbrev. Samtidigt godkänner jag att SpaDealers behandlar min personliga information i enlighet med sin sekretesspolicy för att skicka mig marknadsföringsmaterial. Läs mera om dataskydd.