Att välja utebad - Spadealers

ATT VÄLJA UTEBAD!

Vad finns?

Det finns ett stort utbud av utebad på marknaden i dag. Allt från enkla och förmånliga badtunnor i trä till lyxiga spabad med massagefunktion. Priserna kan då variera från 1000 euro till över 20000 euro. Vad man skall välja är fråga om behovet och hur bekvämlighet värdesätts. Läs våra tips här! Hur många personer och hur ofta används normalt badet? Ett stort bad kräver mera vatten, längre uppvärmningstid och högre energikostnader. Detta gäller främst badtunnor. Det är förstås också en kostnadsfråga. Tänk ändå på att köpa fel kan också bli dyrt.

Bad 1-2 gånger i veckan?

Den billigaste badtunnan med vedkamin kan vara tillräcklig om man inte badar så ofta och då inte behöver tänka på vattenåtgång och har tillgång till ved. I praktiken innebär det att man fyller på vatten som värms upp och töms ut efter användandet. Det går också att installera filtrering och i kombination med kemikalier kan då samma vatten användas längre. Då en badtunna inte används så ofta är det speciellt viktigt att tänka över materialvalet. Annars kan det lätt bli så att problem med läckage leder till att det upplevs som för besvärligt att använda.

Bada när du vill

Om du vill bada ofta, utnyttja din investering maximalt utan att behöva lägga ner mycket tid, njuta och slappna av i varmt vatten skall du överväga ett alternativ med automatisk värme och filtrering. Där byts vattnet 4-5 gånger per år och det står alltid klart för användning. För detta ändamål har vi utvecklat våra Polar modeller som du kan läsa om här.

Materialval och läckagerisk

Traditionella badtunnor görs ofta i vanlig furu, gran, lärk, m.m. som krymper mycket vid torka och sväller i vatten. Ett vanligt problem är då stora läckage om badtunnan stått utan vatten någon tid. Vissa tillverkare rekommenderar därför att man skall ha vatten i även när badtunnan inte används. Detta leder ofta till dålig vattenhygien. Var uppmärksam på detta och be tillverkaren om en försäkran mot läckage också under torra perioder.

Garanti mot läckage!

En badtunna gjord i värmebehandlad furu av specialkvalitet (som SpaDealers använder) är okänslig för torr väderlek då materialet redan vid monteringen är så torrt att det inte krymper mera. Det har ändå en liten svällkraft som tätar de små läckage som uppträder vid första användningen och vatten behöver därför inte hållas i badtunnan för att förhindra läckage. Skötseln blir mycket lättare och vattenhygienen bättre. Vikten för värmebehandlat material är också mycket mindre. Ingen kåda finns kvar och värmeisoleringsförmågan är 30% bättre.

Ekologiskt rätt!

Under värmebehandlingen används enbart ånga och hög värme vilket ger ett naturligt material som inte innehåller några miljöfarliga kemikalier. Färgen är brun rakt igenom. Nackdelen är högre pris men då alla fördelar beaktas är det nog överkomligt.

Vattenhygien

Man skall vara försiktig med att använda samma vatten länge som inte behandlas och filtreras regelbundet. Risken är annars stor att det bildas bakterier som i värsta fall kan utgöra en hälsofara. Detta gäller förstås oberoende av vilket material ett bad eller en badtunna är gjord av. Många lever i den tron att t.ex. plast och rostfritt material skall skydda från bakterierisk vilket är helt felaktigt. Filtreringen skall ta bort partiklar men har ingen direkt inverkan på att förhindra uppkomst av bakterier eller ta bort dessa. Det enda säkra sättet att skydda sig från bakterier är att använda bakteriedödande medel.

Utebad i kontinuerlig drift

Ett spabad har som tidigare nämnts bl.a. massagefunktion med ställbara jets som varierar i antal och utförande. Där kan också finnas stereo, TV m.m. Kanske saker man inte direkt förknippar med ett avslappnande bad? Sätena är också för det mesta ergonomiskt utformade med både sämre och bättre resultat. En annan sak som kännetecknar spabad är att de är isolerade för att klara av kall väderlek och vara ekonomiska i drift. Detta fungerar bra så länge inga funktionsstörningar inträffar. Om en cirkulationspump får en funktionstörning eller strömmen bryts kan resultatet bli sönderfrusna rör, pumphus m.m. med stora kostnader som följd. Orsaken är att i de flesta spabad ligger både rör och pumpar innanför en servicelucka som inte är isolerad. Samma gäller väggar och botten. Själva "skalet" där vatten finns är däremot i allmänhet bra isolerat.

Utebad för nordiska förhållanden

SpaDealers Polar modeller är helisolerade bubbel- /massagebad med avancerade funktioner och lösningar som utvecklats utgående från den stora erfarenhet och kunskap som finns i företaget. Polar AquaKing kan sägas vara ett mellanting till badtunna och spabad. Där ingår isolerat lock, bubbelsystem, automatisk filtrering, eluppvärmning och invändig plastning (TubCoat) som standard. Bland annat massagefunktion via jetmunstycken finns som tillval. Vid konstruktionen har stor hänsyn tagits till de klimatvariationer som råder i Norden. Allt är välisolerat och Polar AquaKing klarar kyla ner till -30° även vid strömavbrott upp till 24 timmar utan problem. Den effektiva isoleringen gör också att energiförbrukningen hålls låg. För 4 timmars filtrering och underhållsvärme åtgår 4,5 kWh per dygn vid en inställd vattentemperatur på 37°. Polar är ett utebad för den som ställer krav på funktion, bekvämlighet och ett snyggt handarbete i äkta trämaterial.

Invändig ytbehandling

TubCoat är ett polyuretanbaserat elastiskt och genomskinligt material som kan "målas" på insidan av badtunnan. Det ger en hållbar plastyta som är lätt att hålla ren. Materialet kan användas för alla typer av träslag och badtunnor och vi rekommenderar det speciellt där filtreringssystem ingår och samma vatten används under längre tid, t.ex. Polar. Även till badtunnor gjorda i vanligt trämaterial där problem med läckage är vanligt kan TubCoat med fördel användas. TubCoat har gjort det möjligt att ha ett utebad med plastens fördel i skötselhänseende. Att plasten är genomskinlig bibehåller ändå den äkta träkänslan och ger ett snyggt utseende.

Har du frågor eller funderingar kring valet av bad kan du skicka oss ett meddelande, info@spadealers.se

Hälsningar,
SpaDealers

Personalen


Beställ vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i min e-postadress bekräftar jag att jag vill få SpaDealers nyhetsbrev. Samtidigt godkänner jag att SpaDealers behandlar min personliga information i enlighet med sin sekretesspolicy för att skicka mig marknadsföringsmaterial. Läs mera om dataskydd.