Uppvärmningstid för isolerad badtunna - Spadealers

Effektiv isolering för badtunna gör uppvärmningen snabbare - håller temperaturen längre då värmen stängs av!

Det finns också olika sätt att isolera en badtunna. Både vad gäller själva konstruktionen och isoleringsmaterialet. För en effektiv ”helsiolering” krävs att botten och sida har isolering av material med tillräckligt bra isoleringsvärde. Det räcker inte med att enbart ha isolering under sätena som främst är till för att inte sätet skall sjunka ihop av belastningen under användning. Dessutom behövs ett isolerat lock. Sedan skall man inte glömma att skydda utrustning på utsidan som t.ex. kaminer och filtrering. SpaDealers är också experter på detta! Se exempel här!

Diagrammet visar uppvärmning med gasolkamin för City-Baljan Arctic badtunna.

Den blåa linjen är vattnets temperatur i bänkhöjd.
Den lila linjen visar temperaturen i skyddslådan för gaskamin under uppvärmningen.
Den gröna är utetemperaturen.

Denna modell rekommenderas för tätbebyggelse, för snabb uppvärmning och då man vill ta sig ett dopp utan att ägna så mycket tid åt att planera och ägna tid åt uppvärmning. Med ett AquaClarus reningsverk kan dessutom samma vatten användas längre och gasolmängden som åtgår för upprepad uppvärmning blir liten. Testet Cooling Down nedanför visar att temperaturen sjunker 3 grader på 24 timmar vilket motsvarar 0,4 kg gasolåtgång och 15 minuters uppvärmningstid.Värmen stängs av

Den blåa linjen är vattnets temperatur i tunnan.
Den lila linjen visar temperaturen inne i kaminens skyddslåda 20 cm upp från botten.
Den gröna är utetemperaturen.

Diagrammet visar hur vattnets temperatur avkyls och hur temperaturen i skyddshyllan påverkas efter att uppvärmningen stoppats. Skyddshyllan lock är på plats, cirkulationspumpen är i gång och av i olika repriser. Modellen är den isolerade City-baljan Arctic som också var utrustad med isolerat lock (tillbehör). Testet som varade i 24 timmar visar små förändringar för vattnets nedkylning och temperaturen inne i skyddshyllan håller sig också väl över plusstrecket. Vi vågar påstå att vår isoleringsprincip är marknadens bästa.

Vid mätområdena ”No circulation” har cikulationspumpen stängts av. Det har betydelse för temperaturen som då sjunker inuti skyddslåsan där kaminen finns. Vi rekommenderar därför att cirkulationen hålls i gång om utomhustemperaturen är under 0 grader.

Beställ vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i min e-postadress bekräftar jag att jag vill få SpaDealers nyhetsbrev. Samtidigt godkänner jag att SpaDealers behandlar min personliga information i enlighet med sin sekretesspolicy för att skicka mig marknadsföringsmaterial. Läs mera om dataskydd.