Placering av badtunna eller spabad - Spadealers

UNDERLAG, PLACERINGSALTERNATIV FÖR BADTUNNAN OCH SPABADET

En badtunna eller spabad kan placeras var som helst utomhus - även i tätbebyggelse. Underlaget ska vara stabilt, antingen med hjälp av trästomme, gjuten platta eller packad grusbädd. Badet får inte placeras direkt på gräs.

Sten- eller gjutplatta

Trästomme


Stampat grus

GräsMånga vill bygga in sitt bad i terassen.

Planera det så att det blir bekvämt att stiga ner i badet och komma upp. Badets kant bör då placeras mellan 30 - 40 cm över terassen. Blir badet helt nedsänkt känns det som att stiga ner i en brunn och det bör vara räcke för att komma upp. Tänk också på att tömningsmöjligheter bör finnas då badet byggs in i terass eller liknande.

OBS! Om badet fälls in i t.ex. en terass skall konstruktionen göras så att det alltid finns fritt tillträde runt om vid eventuella serviceåtgärder så att servicelucka och yttre panel kunna tas bort utan problem.

Badtunna nedsänkt i terass. Här är det bekvämt att komma i och ur. Kaminen med anslutningsrör till badtunnan är placerad på utsidan av terassen.Isolerat utebad och tillhörande trappa integrerad med terassen.Det går även bra att placera badtunnan ovanpå terassen. Tack vare den anpassade trappan på bilden går det lätt att stiga i och ur.Att sänka ner badet i terassen har blivit populärt. Se bilder och förslag på isolering nedan.Placering på ett isolerat underlag där sido- och bottenisolering "skummas" mot varandra ger ett säkert skydd mot kyla. På bilden har avtappningen ordnats så att den går ner i befintlig utomhusdränering för huset. Pumpar och rör finns skyddade inne i den isolerade lådan.Det går också bra att placera filtreringssytemet i annat utrymme, t.ex. källaren.