Lunawood värmebehandlat trä - Spadealers

   Lunawood   
Lunawoods värmebehandlat virke är det första i Finland som beviljats SFS-Miljömärkt.


Lunawood Oy som tillverkar värmebehandlat virke har beviljats "Miljömärkt". I samband med värmebehandlingen används inga kemikalier - endast vattenånga och höga temperaturer. Detta virke avger inga giftiga ämnen, produkten är återvinningsbar och avfall kan brännas normalt.

Miljömärkt värmebehandlat virke är ett miljö-vänligt alternativ till traditionellt impregnerat virke. Det tillverkas i enlighet med principerna för hållbart skogsbruk. Det innehåller varken tungmetaller eller bekämpningsmedel och är inte farligt avfall. Miljömärkt anger också att den biologiska hållbarheten av virket är god. Trämaterial som som fått märket tillhör kategori 2, eller "Hållbart".

Till SpaDealers produkter används inhemskt miljömärkt värmebehandlat virke från Lunawood.