Om klor och klorfria desinfektionsmedel och hur de används - Spadealers

Om klor och klorfria desinfektionsmedel och hur de används

Som allmän regel kan sägas att klor är det mest lämpade desinfektionsmedlet för att ta bort och skydda mot bakterier. Aktivt syre som är ett klorfritt alternativ tar effektivt bort bakterier då det tillsätts men det har inte den långtidsverkande effekten som klor har. Det absolut bästa som vi själva testat är att använda både snabblösligt klor (Spa Tab 5) och aktivt syre i kombination. Allra bäst fungerar då klor och 3-stegs tabletten CombiTabs. T.ex. 3 tabletter CombiTabs per vecka och 2 SpaTab 5. En tablett SpaTab 5 läggs också i vattnet några minuter före bad och en tablett efter. Enkelt att komma ihåg och effektivt! TIPS! Är du allergisk mot klor, använd CombiTabs! I övriga fall använd SpaTab 5 eller kombination som beskrivits.Klor är det mest använda desinfektionsmedlet

Klor rensar vattnet för både organiska och oorganiska orenheter. Klor används därför i de flesta simhallar, eftersom det håller vattnet synligt rent och hygienisk på samma tid. Vid användning av snabblöslig SpaTab 5 är 1 tablett 10 minuter före bad och 1 tablett efter en lämplig dosering vid 1000-1200 liters vattenvolym.

Bundet klor och fritt klor

Klor som stannar kvar i vattnet efter att desinfektionseffekten har avtagits, kallas ”bundet klor”. Om det luktar mycket klor fast teststickorna visar att det inte finns klor så kan kloret ha blivit bundet klor och då krävs chockklorering. Bundet klor kan också reduceras genom spädning med nytt vatten. När man talar om värdet ”Fritt klor”, är det mängden av effektivt desinficerande klor i vattnet som avses.

Efter en chockbehandling med klor, skall man vänta med att bada tills värdet av fritt klor sjunkit till mellan 1-3 mg/liter (1-3 ppm). Detta kan mätas med teststickor. Om en chockbehandling med klor görs på kvällen, är vattnet klart till att bada i redan nästa morgon.

Som klorfritt alternativ kan aktivt syre användas som desinfektionsmedel

Produkten OxyChock är ett granulat som avger syre (aktivt syre) vid upplösning i vatten. Det är den höga halten av syre som dödar bakterierna. I motsats till klor försvinner det snabbt från vattnet igen. Redan fyra timmar efter kan det knappt mätas i vattnet och har då ingen skyddande verakan. Därför tillsätts det oftare jämfört med klor.

En populär klorfri produkt är CombiTabs där det aktiva desinfektionsmedlet är aktivt syre. Det är en ”3-stegs” tablett som förutom aktivt syre innehåller algmedel och medel som hindrar avlagringar. Av CombiTabs tabletten används 3 st per vecka för 1000- 1200 liter vatten. Den kan också med fördel kombineras med 2 st SpaTab 5 (snabblösligt klor) per vecka.

Även om du har valt en klorfri desinfektion, kan du med fördel genomföra en chockbehandling med klor var 14:de dag.

Den klorfria desinfektionsmetoden är effektiv på kort sikt. Inom några veckor kan mikroorganismer och bakterier som klorfria vattenvårdsmedel, inte kan rå på, utveckla sig i vattnet. Särskilt under varma perioder bör du därför desinficera vattnet noggrant var 14:de dag med en klorchockbehandling som garanterat tar bort alla bakterier från pool vattnet. Aktivt Syre och Klor är kompatibelt - du får alltså blanda klor med aktivt syreprodukter. Vänta med att bada, tills klorlukten försvunnit, om du inte tål lukten.

När du tömmer ur vattnet rekommenderar vi att du häller det i husets avloppssytem så det kommer fram till reningsverket.

Klor produkter i koncentrerad form får inte hällas i avloppssyastemet utan måste lämnas i förpackningen som "farligt avfall" vid återvinningsstationen.

OBSERVERA

Oavsett vilken desinfektion form du väljer är det alltid viktigt att ta en dusch varje gång innan du använder badet för att bli fri från smuts och makeup.

Läs mera om rent och säkert badvatten i 4 steg