Lunawood värmebehandlat trä - Spadealers

SpaDealers ingångssida > Startsida > Lunawood

   Lunawood   

Så här görs värmebehandlingen av materialet som SpaDealers använder för sina badtunnor, utebad och bastur

Värmebehandlingsprocessen har flera faser och är uppdelade i 6 olika sektioner där behandlingen sker långsamt. Totala behandlingstiden uppgår till 100 timmar. I varje sektion sker den egna processen, under individuell styrning, parallellt med de andra och övergången mellan sektionerna sker utan fördröjning. I fjärde sektionen sker den egentliga värmebehandlingen, sektionerna före är förberedande och de sektioner som kommer efter är den viktiga stabiliserande delen. Med detta system kan man behandla stora mängder utan att materialet "stressas" och börjar spricka.


lunawood

Miljövänligt

Materialet är miljövänligt och har ingen skadlig inverkan på naturen. Under processen används enbart ånga och värme utan tillsatser eller giftiga ämnen.

Lunawoods värmebehandlat virke är det första i Finland som beviljats SFS-Miljömärkt.Egenskaper jämfört med vanligt trämaterial