Referenskund - Seppo från Myllyoja recenserar: Basic