Spadealers RPP
logo Reklamationsbehandling
E-mail: info@spadealers.fi
Fax: +358(0)6-364 1480
RPP nummer
Ankomstdatum

* = obligatoriska uppgifter

Order nr.


Reklamationsorsak. Vänligen kryssa i ett alternativ.*

Felbeställning    Felleverans    Garanti    Reparation    Övrigt


Kundinformation

Avsändare

Kundnummer
Namn / Företag
Kontaktperson
Adress
Telefon / Mobil
Fax
E-post


Artikelnr. Benämning
Returnerad mängd Installationsdatum Serienr.


När ni fyller i blanketten så är det av största vikt att alltid utförligt beskriva vad som är felaktigt och hur felet kan påvisas. Ju utförligare information desto snabbare kan ärendet behandlas. Använd ej generella angivelser som ''trasig'' eller liknande.
Felbeskrivning *