Garanti mot läckage - Spadealers

Garanti mot läckage

Vår garanti mot läckage omfattar onormala läckage som kommer från material- och/eller konstruktionsfel. Då monteringen sker på rätt sätt skall det inte finnas läckageproblem med SpaDealers badtunnor. Det förekommer alltid läckage via kvistar då man fyller på vatten första gången men dessa går fast relativt snabbt. I våra anvisningar finns mera nämnt om bl.a. detta. Mera information finns i våra allmänna köp- och garantibestämmelser.