SKYDDSPLÅT TILL VÄGG S1800

221,00 € (2210,00 kr)


Skyddsplåt till vägg i bastu, skyddsplåt till golv finns separat.