Tömningspropp Ø46/55x50, Med Rem - SpaDealers

TÖMNINGSPROPP Ø46/55x50, MED REM

24,40 € (258,60 kr)

Många har frågat efter möjligheten att hålla vattnet kvar ibadtunnan och kunna tömma kaminen då det finns frysrisk. Nu finns en enkel lösning för detta. Det består av en gummipropp med tillhörande fastsättning och band att hänga över kanten på tunnan. Proppen läggs i genomföringen för utloppet, locket måste först tas bort, innan man avslutar badandet. För det övre röret tas "vattenfördelaren" bort som kommer ut under bänken och proppen trycks in i genomföringen. Kaminen och rören kan då tömmas och vattnet lämnar kvar i tunnan. Innan man börjar elda igen dras propparna ur.

OBS! Lämna inte vattnet i tunnan vid minusgrader för länge, annars kan vattnet i tunnan frysa och orsaka frysskador.