FÖRMINSKNING Ø32/20 mm

2,20 € (21,90 kr)


Förminskning från 32-20 mm som i huvudsak används till 32 mm:s genomföring på filtrerinssystemets sugsida. Passar också till avtappningens genomföring.