POLAR AQUAKING 150 STANDARD SPABAD

5625,00 € (56254,00 kr)


AquaKing Standard har automatisk filtrering som standard och termostatstyrd värme (3 kW). Dessutom ingår ett bubbelsystem, isolerat lock samt bred sarg. I den ena delen av specialtrappan som också är isolerad installeras filter, pumpar och elvärmare.

Inre diameter är 150 cm (6 bänkar), vattenmängd 1100 l. 

Vid tester som gjorts under vintermånaderna ligger elförbrukningen för underhållsvärme och filtrering kring 5 kWh per dygn vid en vattentemperatur på 37°C. Konstruktionen har inga problem att klara kyla ner till -30 °CLäs mera här!

Läs också:

Övrigt

Kontrollsystem