Filtreringssystem Aquaking 150 - SpaDealers

FILTRERINGSSYSTEM AQUAKING 150

Komplett filtreringssystem bestående av pump, filterhållare med filter, ytvattenrenare (skimmer), slang och kopplingar. Till systemet kan också elvärmare anslutas. Dessutom finns ett specialanpassat kontrollsystem för elanslutning.