Aquadropper - Automatisk Bastufuktare - SpaDealers

AQUADROPPER - automatisk bastufuktare

79,00 € (837,40 kr)

AquaDropper är en produkt som för ut vatten på bastustenarna automatiskt. Den består av en 2 liters rostfri behållare och en 0,1 liters behållare under.

Den övre behållaren kan fyllas med vatten och en ventil kan öppnas så att vatten börjar droppa eller rinna ut och fyller då den mindre behållaren.

När det fyllts till ett visst läge så tippar den över och vattnet som rinner ut över de heta stenarna blir till ånga. Fukten i bastun kan regleras tack vare den justerbara ventilen som påverkar vattenmängden och därmed hastigheten på hur ofta behållaren fylls och töms ut över stenarna.

Här finns ett videoklipp som visar hur det fungerarFrakt 12€ (Finland och Sverige)