TRANSFORMATOR TILL LED LAMPA

19,00 € (190,00 kr)


Transformator 85 – 265 V/12 V, 12 W till LED lampa.