Activpool Ph Up - SpaDealers

ACTIVPOOL PH UP

14,00 € (148,40 kr)

För justering av vattnets pH-värde. Perfekt vatten kräver att man kontrollerar pH-värdet regelbundet. Vi rekommenderar att pH-värdet ska vara mellan 7,0 till 7,4.

OBS: Om ditt pH värde är för lågt kan det vara mycket aggressivt mot metalldelar. pH Plus används om pH-värdet är för lågt.

Dosering: 10 gr granulat (en struken matsked) är tillräckligt för att höja pH-värdet med 0,2 enheter i 1000 liter vatten.