Flytande Doserare - SpaDealers

FLYTANDE DOSERARE

13,10 € (139,30 kr)

KLORDISPENSER MED BARNSÄKRING

Praktisk klor dispenser med barnsäkring, som flyter i poolen och håller poolvanttnet rent och indbjudande.

Locket är barnsäkret, och skall tryckas ned innan det kan öppnas.

Dispenseren fylls med t.ex. långsamtupplösliga klortabletter (1729), och ställs in på den önskade doseringsnivån, genom att vrida på doseringskransen nederst på dispenseren.