Skyddsplåt 547x526x802 För Bastukamin Sld - SpaDealers

SKYDDSPLÅT 547x526x802 FÖR BASTUKAMIN SLD

465,00 € (4929,00 kr)

Skyddsplåt för vedkamin i bastu, skyddsplåt till golv finns separat.