SKYDDSPLÅT 547x526x802 FÖR BASTUKAMIN SLD

465,00 € (4650,00 kr)


Skyddsplåt för vedkamin i bastu, skyddsplåt till golv finns separat.