Sandfiltersystem Med Elvärme Topspa Xs - SpaDealers

FILTERSYSTEM MED ELVÄRME TOPSPA XS

890,00 € (9434,00 kr)

Ett litet och kompakt men effektivt filtersystem för mindre pooler och badtunnor. Komplett med 4-vägsventil, behållare för filtermedie (filterbollar som ersätter sand ingår), pump. Där ingår också termostatstyrd 3 kW elvärmare.

Vid frysrisk

Obs! Kräver isolering eller att filtersystemet töms på vatten och behållaren förs till en plats där det inte finns frysrisk.

I denna produkt ingår följande produkter: