MINI SANDFILTER KOPPLINGSSERIE

210,00 € (2100,00 kr)


Anslutningsserie speciellt anpassad för sandfilter (194130504B). Professionellt system som garanterar att allt vatten filtreras. Med anslutningsslang till bottenutsug och returvatten med rostfria gallerlock, ytvattenrenare, genomföringar, ventiler.