Mini Sandfilter Kopplingsserie - SpaDealers

MINI SANDFILTER KOPPLINGSSERIE

210,00 € (2226,00 kr)

Anslutningsserie speciellt anpassad för sandfilter (194130504B). Professionellt system som garanterar att allt vatten filtreras. Med anslutningsslang till bottenutsug och returvatten med rostfria gallerlock, ytvattenrenare, genomföringar, ventiler.

I denna produkt ingår följande produkter: