ANSLUTNING FÖR YTVATTENRENARE (SUGSIDA), SANDFILTER

114,00 € (990,00 kr)


Bottenutsug och anslutning för ytvattenrenare (sugsida).