Filterhållare - SpaDealers

FILTERHÅLLARE

Filterhållare med ett lamellfilter på 4,6 m² som kan rengöras och sköljas efter behov. Ansluts till filtreringssystemet.