VEDKAMINSPAKET TILL UTOMHUSSPA

1290,00 € (12900,00 kr)


Detta är ett komplett paket med allt som behövs för att kombinera ett TopSpa XS eller Polar utomhusspa med Pioneer 25 kW vedkamin.

Det är en fördel för bl.a. uthyrningsställen att ha en extra energikälla för snabb uppvärmning om badtunnan används mycket och vattnet byts ofta. Den som har extra ved att tillgå kan också se det som ett ekonomiskt uppvärmningssätt att värma med ved. Samtidigt har man också tillgång till den bekväma elvärmen och effektiva filtreringen.

Då kaminen skall användas tas den låsbara frontluckan och locket till den isolerade lådan bort och skorstenen läggs på plats. Innan eldning påbörjas försäkrar man sig om att ventiler A och B är öppna och C är stängd. Se bild 3.


När kaminen har använts och all eld och glöd slocknat stängs ventiler för in (A) och utgående (B) vatten till kaminen och dräneringventilen (C) öppnas så att kaminen töms på vatten. Sedan läggs frontlucka och lock på plats. Då är kaminen skyddad och utrymmet hålls uppvärmt av strålningvärmen från det varma vattnet i tunnan.

I tillbehör uppe till höger finns en lista på utomhusspa som denna produkt passar till.