Cover Assist I - SpaDealers

COVER ASSIST I

239,00 € (2533,00 kr)

Med locklyftarens hjälp blir det enklare att hantera locket. Slitaget minimeras och man behöver inte oroa sig om var locket skall placeras då man badar.

Den här modellen kan också användas där utrymmet bakom är begränsat eller där spabadet fälls ner. Det utrymme som krävs är begränsat till lockets tjocklek och är ungefär 30 cm

Kräver 10 cm fritt utrymme på vardera sidor av badet.

Locklyftaren skall skruvas och monteras i bakomliggande träreglar. (Finns färdigt gjorda på TopSpa modeller).  Om det inte redan finns så måste det göras.