Anslutningsserie För Gaskamin Hgjsd12sub - SpaDealers

ANSLUTNINGSSERIE FÖR GASKAMIN HGJSD12SUB

Anslutningsserie som inte kräver håltagning. Pumpen som är dränkbar läggs ner i vattnet inne i tunnan och slangen som är ansluten till kaminen trycker vattnet genom värmeväxlaren. Den andra slangen som är ansluten till kaminens utgående rör från värmeväxlaren med uppvärmt vatten placeras också över kanten. Med den här anslutningen kan också existerande (ved)kamin användas samtidigt.

Specialpump och nödvändiga anslutningar till gasolkaminen och för in- och utgående vatten i batunnan ingår i denna anslutningsserie. 

Obs! Denna produkt säljs inte separat utan enbart tillsammans med gasolkaminskitt HGJSD12SUB.


I denna produkt ingår följande produkter: